« Back to 2003 Band Names

2003 / Bucksburn and District

Date Contest Grade Piping 1 Piping 2 Drumming Ensemble Total Final Position
10th May Dunbar Nov 1 0 1 0 3 1
10th May Dunbar Juv 3 0 3 0 9 3
17th May Scottish Championships Nov 3 2 3 6 14 4
17th May Scottish Championships 1 14 14 12 14 54 14
1st Jun Turriff 4 2 0 3 0 7 2
1st Jun Turriff 3 5 0 5 0 15 5
1st Jun Turriff 1 1 0 2 0 4 1
21st Jun British Championships Nov 2 2 5 2 12 2
21st Jun British Championships 1 14 15 8 13 50 13
16th Aug World Championships Nov 2 1 3 5 11 2
16th Aug World Championships 1 Qual 1 16 16 9 16 57 16
24th Aug Mintlaw 4 1 0 1 0 3 1
24th Aug Mintlaw 3 3 0 3 0 9 3 PP
24th Aug Mintlaw 1 2 0 1 0 5 2
31st Aug Cowal Championships Nov 2 3 2 7 14 3
31st Aug Cowal Championships 1 14 14 14 14 56 14
13th Sep European Championships Nov 2 2 2 2 8 2
14th Sep Belgium Pipe Band PCCB 4 7 0 3 0 17 4
14th Sep Belgium Pipe Band PCCB 3 11 0 9 0 31 10

Scroll to Top