« Back to 2003 Band Names

2003 / George Watsons College

Date Contest Grade Piping 1 Piping 2 Drumming Ensemble Total Final Position
10th May Dunbar Nov 4 0 2 0 10 3
10th May Dunbar Juv 1 0 1 0 3 1
17th May Scottish Championships Nov 4 5 1 1 11 2
17th May Scottish Championships Juv 1 1 1 1 4 1
31st May Bathgate Nov 4 0 1 0 9 4
31st May Bathgate 3 5 0 1 0 11 5
21st Jun British Championships Nov 10 3 1 4 18 4
21st Jun British Championships Juv 3 4 1 2 10 2
9th Aug North Berwick Nov 3 0 1 0 7 3
9th Aug North Berwick Juv 2 0 1 0 5 2
9th Aug North Berwick Juv 4 0 3 0 11 4
16th Aug World Championships Nov 10 7 1 2 20 3
16th Aug World Championships Juv 2 2 1 2 7 2
23rd Aug Melrose Nov 1 0 1 0 3 1
23rd Aug Melrose 3 2 0 1 0 5 2
23rd Aug Melrose 2 6 0 6 0 18 6
31st Aug Cowal Championships Nov 10 13 1 2 26 5
31st Aug Cowal Championships Juv 2 2 1 1 6 1 EP
7th Sep Peebles Nov 5 0 1 0 11 4
7th Sep Peebles 3 3 0 1 0 7 2
7th Sep Peebles 3 12 0 7 0 31 12
7th Sep Peebles 2 4 0 2 0 10 4
13th Sep European Championships Nov 3 4 1 3 11 3
13th Sep European Championships Juv 1 1 1 1 4 1
14th Sep Belgium Pipe Band PCCB 4 17 0 1 0 35 12
14th Sep Belgium Pipe Band PCCB 3 2 0 2 0 6 2
14th Sep Belgium Pipe Band PCCB 2 4 0 3 0 11 3

Scroll to Top