Results

« Back to 2006 Band Names

2006 / Robert Wiseman Dairies Vale of Atholl

Date Contest Grade Piping 1 Piping 2 Drumming Ensemble Total Final Position
13th May Dunbar Nov 2 0 10 0 14 4 PP
13th May Dunbar 1 1 0 1 0 3 1
20th May Scottish Championships 1 6 3 6 3 18 3
20th May Scottish Championships Nov 6 3 8 7 24 6
20th May Scottish Championships Nov Qual 1 4 0 4 0 8 4
24th Jun British Championships Nov Qual 2 6 0 5 0 11 5 =
24th Jun British Championships Nov 6 4 3 7 20 5
24th Jun British Championships 1 3 3 5 4 15 4
29th Jul European Championships Nov Qual 2 1 0 7 0 8 3=
29th Jul European Championships Nov 2 8 6 9 25 4
29th Jul European Championships 1 4 2 6 2 14 3
12th Aug World Championships Nov Qual 1 1 0 8 0 9 4 =
12th Aug World Championships Nov 4 6 2 6 18 4
12th Aug World Championships 1 MSR 8 6 7 7 28 8
12th Aug World Championships 1 MED 7 5 7 8 27 8
26th Aug Cowal Championships Nov Qual 2 4 0 6 0 10 4
26th Aug Cowal Championships Nov 9 9 7 8 33 9
26th Aug Cowal Championships 1 4 5 6 3 18 5
9th Sep Pitlochry Nov 1 0 1 0 3 1
9th Sep Pitlochry 1 1 0 1 0 3 1

Scroll to Top