« Back to 2008 Band Names

2008 / Bucksburn and District

Date Contest Grade Piping 1 Piping 2 Drumming Ensemble Total Final Position
10th May Dunbar Nov 1 0 3 0 5 1
10th May Dunbar Juv 4 0 4 0 12 4
24th May Scottish Championships Nov Qual 2 1 0 1 0 2 1
24th May Scottish Championships Nov 3 1 1 1 6 1
24th May Scottish Championships 2 8 6 5 12 31 8
1st Jun Turriff 4 3 0 3 0 9 3
1st Jun Turriff 3 5 0 4 0 14 5
1st Jun Turriff 2 3 0 3 0 9 3
1st Jun Turriff 1 3 0 3 0 9 3
8th Jun Strathmore 4 2 0 2 0 6 2
8th Jun Strathmore 3 3 0 2 0 8 3
15th Jun Aberdeen 4 1 0 2 0 4 1
15th Jun Aberdeen 3 5 0 6 0 16 5
15th Jun Aberdeen 2 3 0 3 0 9 3
15th Jun Aberdeen 1 3 0 2 0 8 3
28th Jun British Championships 2 9 9 4 7 29 7
28th Jun British Championships Nov 3 1 3 1 8 1
28th Jun British Championships Nov Qual 1 2 0 1 0 3 1
3rd Aug Bridge of Allan 4 2 0 2 0 6 1
3rd Aug Bridge of Allan 3 7 0 13 0 27 8
10th Aug Perth 2 4 0 3 0 11 4
10th Aug Perth 4 1 0 6 0 8 2
16th Aug World Championships Nov Qual 1 3 0 2 0 5 2
16th Aug World Championships Nov 3 4 2 2 11 1
16th Aug World Championships 2 20 21 9 19 69 17
24th Aug Mintlaw 4 1 0 1 0 3 1
24th Aug Mintlaw 3 2 0 3 0 7 2
24th Aug Mintlaw 2 4 0 1 0 9 4
24th Aug Mintlaw 1 3 0 1 0 7 3
30th Aug Cowal Championships Nov Qual 1 1 0 1 0 2 1
30th Aug Cowal Championships Nov 6 5 3 2 16 2
30th Aug Cowal Championships 2 8 13 4 9 34 8

Scroll to Top