Results

« Back to 2009 Band Names

2009 / Buchan

Date Contest Grade Piping 1 Piping 2 Drumming Ensemble Total Final Position
9th May Dunbar 4 3 0 2 0 8 2
9th May Dunbar 2 2 0 5 0 9 2 PP
9th May Dunbar 1 3 0 3 0 9 3
16th May Scottish Championships 4A Qual 2 4 0 3 0 7 3
16th May Scottish Championships 4A 11 5 6 3 25 6
16th May Scottish Championships 2 19 20 17 15 71 20
7th Jun Turriff 4 3 0 3 0 9 3
7th Jun Turriff 3 6 0 5 0 17 6
21st Jun Aberdeen 4 3 0 1 0 7 2
21st Jun Aberdeen 3 4 0 4 0 12 4
21st Jun Aberdeen 2 2 0 1 0 5 2
21st Jun Aberdeen 1 2 0 1 0 5 2
27th Jun British Championships 4A Qual 1 7 0 2 0 9 4
27th Jun British Championships 4A 10 12 11 8 41 11
27th Jun British Championships 2 7 9 8 5 29 7
25th Jul European Championships 4A Qual 1 1 0 3 0 4 1
25th Jul European Championships 4A 7 9 9 10 35 9
25th Jul European Championships 2 7 11 9 6 33 7
15th Aug World Championships 4A Qual 1 12 0 4 0 16 9
15th Aug World Championships 2 12 19 10 14 55 12
23rd Aug Mintlaw 4 1 0 1 0 3 1
23rd Aug Mintlaw 2 2 0 1 0 5 2
23rd Aug Mintlaw 1 2 0 1 0 5 2
29th Aug Cowal Championships 4A 10 8 4 11 33 9
29th Aug Cowal Championships 4A Qual 1 4 0 4 0 8 4
29th Aug Cowal Championships 2 8 7 8 9 32 8
6th Jun Turriff 2 2 0 1 0 5 2

Scroll to Top