« Back to 2010 Band Names

2010 / MacKenzie Caledonia

Date Contest Grade Piping 1 Piping 2 Drumming Ensemble Total Final Position
8th May Dunbar Nov 4 0 7 0 15 6
8th May Dunbar 2 2 0 3 0 7 2
8th May Dunbar 1 3 0 3 0 9 3
22nd May Scottish Championships Nov 12 10 11 14 47 13
22nd May Scottish Championships 2 9 7 16 14 46 12
29th May Bathgate 2 3 0 4 0 10 3
29th May Bathgate 1 4 0 4 0 12 4
26th Jun British Championships Nov 9 11 12 10 42 12
26th Jun British Championships 2 11 12 12 6 41 12
31st Jul European Championships 2 10 10 11 10 41 11
14th Aug World Championships Nov 13 16 16 14 59 16
14th Aug World Championships 2 Qual 2 11 10 7 4 32 9
22nd Aug Crieff 4 5 0 9 0 19 7
22nd Aug Crieff 2 1 0 1 0 3 1
22nd Aug Crieff 1 2 0 2 0 6 2
28th Aug Cowal Championships 2 5 5 7 8 25 6
28th Aug Cowal Championships Nov 16 14 16 8 54 14

Scroll to Top