Results

« Back to 2015 Band Names

2015 / Erskine Stewarts Melville Schools

Date Contest Grade Piping 1 Piping 2 Drumming Ensemble Total Final Position
16th May Dunbar Nov 2 2 1 3 8 2
16th May Dunbar Juv 6 6 6 6 24 6
30th May British Championships Nov Qual 1 1 3 1 1 6 1
30th May British Championships Nov 7 8 3 5 23 5
15th Aug World Championships Nov Qual 1 5 8 2 6 21 5
15th Aug World Championships Nov 12 12 6 10 40 10 EP

Scroll to Top