« Back to 2016 Band Names

2016 / Coalburn I.O.R. (B)

Date Contest Grade Piping 1 Piping 2 Drumming Ensemble Total Final Position
14th May Dunbar 3 5 6 5 2 18 4
14th May Dunbar 2 8 5 5 4 22 4
21st May British Championships 3A 8 6 3 9 26 7
4th Jun Shotts 3 1 1 2 1 5 1
18th Jun Lesmahagow 3 1 0 1 0 3 1
18th Jun Lesmahagow 3 MSR 1 0 1 0 3 1
18th Jun Lesmahagow 2 1 0 1 0 3 1
25th Jun European Championships 3A 5 6 4 6 21 6
30th Jul Scottish Championships 3A 10 6 7 11 34 9
6th Aug North Berwick 3 5 7 3 4 19 5
13th Aug World Championships 3A Qual 1 2 11 5 5 23 5
13th Aug World Championships 3A 8 9 5 8 30 8 EP
27th Aug Cowal 3 3 3 2 3 11 2
27th Aug Cowal 3 MSR 2 2 1 2 7 2
10th Sep Pitlochry 3 2 0 2 0 6 2
10th Sep Pitlochry 2 3 0 2 0 8 3

Scroll to Top