Results

« Back to 2019 Band Names

2019 / Dunbar Royal British Legion

Date Contest Grade Piping 1 Piping 2 Drumming Ensemble Total Final Position
11th May Dunbar 3 2 3 2 1 8 1
11th May Dunbar 2 5 7 5 8 25 7
18th May British Championships 3B 2 2 6 1 11 2
29th Jun European Championships 3B 4 4 1 7 16 4
27th Jul Scottish Championships 3B 2 1 1 1 5 1
17th Aug World Championships 3B 12 8 5 10 35 5

Scroll to Top